Czy każdy kandydat na rozmowie o pracę mówi prawdę?

Rozmowa kwalifikacyjna jest kluczowym elementem procesu rekrutacji, mającym istotny wpływ na finalną decyzję personalną. Badania prowadzone nad tym zagadnieniem wskazują, że przeprowadzenie skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej może przyczynić się do poprawy efektywności procesu rekrutacji nawet o 40%. Jednakże istnieją narzędzia, które mogą zadbać o zwiększenie skuteczności w tym zakresie. Rozmowa kwalifikacyjna może być lepsza niż diagnozujący wariograf.

Wykorzystanie teorii HEXACO w naszym teście Personality 6 zwiększa szansę na uzyskanie trafnych decyzji personalnych. Przyglądanie się sześciu głównym cechom osobowości kandydata pozwala na wstępną ocenę czy i jak poradzi sobie na wybranym stanowisku, którego dotyczy proces rekrutacyjny. Należy tutaj wspomnieć o jednej z cech badanych we wspomnianym powyżej teście, czyli poziomie uczciwości/skromności kandydata nazwanym na potrzeby testu Personality 6 – pokorą. Poziom tej cechy uzyskany w badaniu może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących autentyczności i uczciwości kandydata a być może przyszłego pracownika.

Chcesz poznać swoje cechy osobowości? Skontaktuj się z nami!!!

INNE AKTUALNOŚCI 

Logowanie

Odstępy między wierszami tekstu
Zmień kolory tekstu i tła
Dostosuj rozmiar tekstu