Jak teoria HEXACO może rewolucjonizować proces rekrutacji.

Jako osoba, która 20 lat prowadzi procesy rekrutacyjne, chciałbym podzielić się z Państwem wspaniałymi możliwościami, jakie niesie ze sobą wykorzystanie teorii HEXACO w procesie rekrutacji. Ta innowacyjna teoria oferuje holistyczne podejście do analizy osobowości, uwzględniając sześć głównych cech: uczciwość/skromność ( w stworzonym przez nas teście osobowości tę cechę nazwaliśmy pokorą), emocjonalną stabilność, ugodowość, skrupulatność, otwartość na doświadczenie i ekstrawersję. W kontekście rekrutacji, skupienie się na poszczególnych cechach kandydata jest kluczowe, ale to holistyczne podejście pozwala na lepsze zrozumienie kandydatów jako całości. Przyjrzyjmy się przykładowi zastosowania tej teorii w praktyce, na przykładzie rekrutacji księgowego:

Firma poszukuje kandydata na stanowisko księgowego, gdzie wymagana jest nie tylko doskonała znajomość zasad rachunkowości, ale również uczciwość, skrupulatność i zaangażowanie. Wykorzystując testy osobowości oparte na teorii HEXACO, rekruter może dokładnie zbadać w/w cechy kandydatów.

Kandydat A wykazuje wysoki poziom kompetencji uczciwość/skromność według modelu HEXACO. Z kolei kandydat B, mimo dobrych kwalifikacji, nie uzyskał znaczącego wyniku na skali uczciwości/skromności, co może rzutować na jakość wykonywanej pracy na w/w stanowisku.

W takim scenariuszu, rekruter może zdecydować się na kandydata A, uznając jego cechy osobowości za lepiej dopasowane do wymagań stanowiska.

Wnioski wyciągnięte z takiego kompleksowego podejścia, są bardziej zrównoważone i precyzyjne, co prowadzi do lepszych decyzji personalnych w organizacji i pokazują jak ciekawą i inspirującą rolę mogą odegrać testy w procesie rekrutacyjnym.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty testów zachęcam do kontaktu.

Pozdrawiam,

Właściciel Firmy

Dawid Seifert

INNE AKTUALNOŚCI 

Logowanie

Odstępy między wierszami tekstu
Zmień kolory tekstu i tła
Dostosuj rozmiar tekstu