Test kompetencji kierowniczych

INTERNATIONAL COMPETENCE MANAGEMENT 6

Weryfikuj kompetencje kierownicze oraz predyspozycje zarządzania zespołem jako brygadzista lub TEAM LEADER za granicą

Nasz test pozwoli Ci szybko i skutecznie ocenić predyspozycje kandydatów do zarządzania mniejszymi i większymi zespołami oraz ocenić szansę na rozwój kluczowych kompetencji liderskich.

Test umożliwia badanie następujących kompetencji: 

Test umożliwia badanie następujących kompetencji:

Analityczność

Delegowanie

Motywowanie

Planowanie pracy podwładnych

Podejmowanie decyzji

Rozwiązywanie konfliktów

Odkryj pozostałe testy: