Shot of a handsome young man looking at his digital tablet in a restaurant

test international competence - management 6

Nasze testy pozwalają na ocenę kompetencji kandydatów do pracy za granicą. Stworzone zostały we współpracy z agencjami zatrudnienia oraz pracodawcami zagranicznymi. Narzędzie oparte jest na prawdziwych wydarzeniach, które spotykają pracowników zagranicznych, z dala od domu i bliskich w miejscu pracy i poza nią. Test pozwala na ocenę zachowań w takich sytuacjach jak: rutynowe zadania, możliwości awansu oraz przeniesienia, konflikty w zespołach czy sytuacje kryzysowe. Mierzy niezależne od siebie kompetencje, a także wykazuje mocne i słabe strony. Pozwala także porównać uzyskany poziom kompetencji kandydata do grupy odniesienia, wytypowanej przez pracodawców jako najlepsi pracownicy.

International Competence Management 6 – sprawdza czy kandydat do pracy za granicą, który ma kierować innymi pracownikami (brygadzista, team leader) posiada umiejętności w zakresie zarzadzania i planowania pracy. Badane kompetencje:

analityczność

delegowanie

motywowanie

planowanie pracy podwładnych

podejmowanie decyzji

rozwiązywanie konfliktów

Dzięki naszemu narzędziu dowiesz się jak sprawdzisz się na kierowniczym stanowisku, czy masz odpowiednie predyspozycje do zarządzania zespołem oraz nad jakimi zachowaniami musisz jeszcze popracować, żeby osiągnąć wymarzony awans.