Shot of a handsome young man looking at his digital tablet in a restaurant

test international competence - personal 9

Nasze testy pozwalają na ocenę kompetencji kandydatów do pracy za granicą. Stworzone zostały we współpracy z agencjami zatrudnienia oraz pracodawcami zagranicznymi. Narzędzie oparte jest na prawdziwych wydarzeniach, które spotykają pracowników zagranicznych, z dala od domu i bliskich w miejscu pracy i poza nią. Test pozwala na ocenę zachowań w takich sytuacjach jak: rutynowe zadania, możliwości awansu oraz przeniesienia, konflikty w zespołach czy sytuacje kryzysowe. Mierzy niezależne od siebie kompetencje, a także wykazuje mocne i słabe strony. Pozwala także porównać uzyskany poziom kompetencji kandydata do grupy odniesienia, wytypowanej przez pracodawców jako najlepsi pracownicy.

International Competence Personal 9 – weryfikuje umiejętności osobiste kandydatów do pracy za granicą i jak są one powiązane z ich charakterem. Badane kompetencje:

dokładność

identyfikacja z firmą

motywacja zadaniowa

odpowiedzialność

organizowanie pracy

samodzielność

sumienność

wytrzymałość

zrównoważenie emocjonalne

Dzięki naszemu narzędziu dowiesz się jak Twoje zachowania wpływają na Twoją pracę i jak przez ich pryzmat jesteś postrzegany przez pracodawcę oraz współpracowników. Dowiesz się, nad którymi cechami warto popracować, jeśli chcesz być bardziej doceniany przez pracodawcę.