Test kompetencji społecznych

INTERNATIONAL COMPETENCE SOCIAL 5

Weryfikuj kompetencje społeczne kandydatów do pracy za granicą oraz prognozuj zachowania w większej grupie

Praca za granicą wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jednym z kluczowych jest umiejętność pracy w grupie oraz podporządkowania się nowym zasadom organizacyjnym. Równie istotne są społeczne zdolności adaptacyjne oraz zachowania w sytuacjach konfliktowych.

Nasz test pozwoli Ci szybko i skutecznie ocenić predyspozycje społeczne kandydatów i skuteczniej prowadzić rekrutacje międzynarodowe uwzględniając sytuacje typowe dla pracy za granicą.

Test umożliwia badanie następujących kompetencji: 

Test umożliwia badanie następujących kompetencji:

Komunikatywność

Kultura osobista

Otwartość i elastyczność

Proaktywność

Współpraca

Odkryj pozostałe testy: