Shot of a handsome young man looking at his digital tablet in a restaurant

test international competence - social 5

Nasze testy pozwalają na ocenę kompetencji kandydatów do pracy za granicą. Stworzone zostały we współpracy z agencjami zatrudnienia oraz pracodawcami zagranicznymi. Narzędzie oparte jest na prawdziwych wydarzeniach, które spotykają pracowników zagranicznych, z dala od domu i bliskich w miejscu pracy i poza nią. Test pozwala na ocenę zachowań w takich sytuacjach jak: rutynowe zadania, możliwości awansu oraz przeniesienia, konflikty w zespołach czy sytuacje kryzysowe. Mierzy niezależne od siebie kompetencje, a także wykazuje mocne i słabe strony. Pozwala także porównać uzyskany poziom kompetencji kandydata do grupy odniesienia, wytypowanej przez pracodawców jako najlepsi pracownicy.

International Competence Social 5 – bada w jaki sposób kandydaci do pracy za granicą funkcjonują w większej grupie osób, jak współpracują w pracy i poza nią. Badane kompetencje:

komunikatywność

kultura osobista

otwartość i elastyczność działania

proaktywność

współpraca

Dzięki naszemu narzędziu dowiesz się jak odnajdziesz się w grupie pracowniczej, zarówno w miejscu pracy, ale także miejscu zakwaterowania. Dowiesz się jak Twoje zachowania mogą wpływać na Twoje relacje z innymi oraz za które cechy Twój pracodawca będzie Cię wysoko cenił.