Shot of a handsome young man looking at his digital tablet in a restaurant

test international competence

Nasze testy pozwalają na ocenę kompetencji kandydatów do pracy za granicą. Stworzone zostały we współpracy z agencjami zatrudnienia oraz pracodawcami zagranicznymi. Narzędzie oparte jest na prawdziwych wydarzeniach, które spotykają pracowników zagranicznych, z dala od domu i bliskich w miejscu pracy i poza nią. Test pozwala na ocenę zachowań w takich sytuacjach jak: rutynowe zadania, możliwości awansu oraz przeniesienia, konflikty w zespołach czy sytuacje kryzysowe. Mierzy niezależne od siebie kompetencje, a także wykazuje mocne i słabe strony. Pozwala także porównać uzyskany poziom kompetencji kandydata do grupy odniesienia, wytypowanej przez pracodawców jako najlepsi pracownicy.

Weryfikuje umiejętności osobiste kandydatów do pracy za granicą i jak są one powiązane z ich charakterem.

Bada w jaki sposób kandydaci do pracy za granicą funkcjonują w większej grupie osób, jak współpracują w pracy i poza nią.

Sprawdza czy kandydat do pracy za granicą, który ma kierować innymi pracownikami (brygadzista, team leader) posiada umiejętności w zakresie zarzadzania i planowania pracy.