international competence test kompetencyjny

Testy kompetencyjne

INTERNATIONAL COMPETENCE

Prognozuj poziom zaangażowania, adaptację do nowych warunków, realizację rutynowych zadań, umiejętność pracy w grupie oraz zachowania w sytuacjach konfliktowych.

Weryfikuj mocne i słabe strony kandydatów oraz predyspozycje kierownicze i zarządcze.

PROGNOZUJ I PORÓWNUJ

Oprócz prognozy kompetencji nasz autorski test pozwala porównać uzyskany poziom do konkretnej grupy odniesienia wytypowanej przez pracodawców. Tym samym:

  • uzyskasz możliwie pełny i obiektywny obraz kandydata
  • unikniesz metody prób i błędów
  • zatrudnisz możliwie najlepszych kandydatów

SYMULACJA PRAWDZIWYCH SYTUACJI

Nasze autorskie testy kompetencji oparte są o symulację prawdziwych wydarzeń, które najczęściej spotykają pracowników zagranicznych – zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, z dala od domu i bliskich.

CO ZAWIERA ZESTAW TESTÓW?

Zestaw testów International Competence został opracowany we współpracy z agencjami zatrudnienia oraz pracodawcami zagranicznymi i zawiera test kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności kierowniczych.

Wybierz test 

Wybierz test

Weryfikuj umiejętności osobiste kandydatów do pracy za granicą

Badaj funkcjonowanie w grupie – w pracy i poza nią

Definiuj predyspozycje w zakresie zarządzania i planowania pracy

Wznieś selekcję kandydatów na najwyższy poziom