Shot of a handsome young man looking at his digital tablet in a restaurant

test motive 8

Test oparliśmy na różnorodnych i wieloletnich badaniach psychologów w obszarze motywacji. Mierzymy w nim motywację do osiągania sukcesów, jako samodzielną potrzebę zwiększania kompetencji oraz motywację jak wypadamy na tle innych. Kolejnym aspektem jest sposób w jaki dana osoba osiąga cel, czy poprzez wysokie zainteresowanie zadaniem i jego realizacją, czy przez unikanie niepowodzeń i ukrywanie błędów oraz trudności. 

W badaniu uwzględniliśmy również przyczynę zachowań, związaną z wewnętrznym aparatem decyzyjnym, świadomością oraz wartościami jednostki. Badamy także nastawienie osoby, czy poświęcą się żeby osiągnąć wynik czy czerpie przyjemność z samego procesu.

Nasz test mierzy 8 wymiarów motywacji:

motywacja mistrzostwa

motywacja wykazania się

motywacja dążenia

motywacja unikania porażek

motywacja wewnętrzna

motywacja zewnętrzna

nastawienie na proces

nastawienie na wynik

Dzięki naszemu narzędziu dowiesz się jak bardzo potrzebujesz zewnętrznych, materialnych motywatorów oraz czy zagraża Ci szybkie wypalenie zawodowe. Przekonasz się jaki styl zarządzania w firmie jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Czy jako pracownik wolisz mieć wolną rękę i pomimo braku kontroli oraz rywalizacji będziesz starał się osiągać jak największe wyniki, czy może Twoja efektywność będzie zwiększała rywalizacja ze współpracownikami.