motive8 test motywacji

Test motywacji

MOTIVE 8

Badaj 8 kluczowych wymiarów motywacji kandydatów i pracowników

Prognozuj motywację do osiągania sukcesów, indywidualną potrzebę rozwoju i zwiększania kompetencji oraz poziom zaangażowania oraz konsekwencji w działaniu. 

Rekrutuj skuteczniej i twórz pełniejsze oceny pracownicze

CZY KANDYDAT BĘDZIE ZAANGAŻOWANY I EFEKTYWNY?

Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie to klucz do udanej rekrutacji, rozwoju oraz płynnego funkcjonowania firmy.  Właśnie dlatego nasz autorski test motywacji prognozuje zaangażowanie oraz konsekwencję w działaniu na poziomie 8 najważniejszych obszarów.

CO MIERZY TEST?

Test mierzy m.in. motywację do osiągania sukcesów, samodzielną potrzebę zwiększania kompetencji oraz motywację poprzez współzawodnictwo. 

Badanie pozwoli także stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, jakie finansowe i pozafinansowe bodźce będą motywowały kandydata do efektywnej pracy oraz samorozwoju.

MOTYWACJA PRACOWNIKÓW POD LUPĄ

Test udzieli także odpowiedzi na ważne pytania dot. motywacji już zatrudnionych pracowników:

  • Czy lepiej stosować elementy współzawodnictwa?
  • A może pozostawić pracowników samych sobie?
  • Jak zwiększać wydajność zarządzania i pracy?
  • Jak zmniejszyć rotację pracowników?
  • Czy pracownikom grozi wypalenie zawodowe?

W badaniu uwzględniliśmy również przyczynę zachowań związanych z wewnętrznym aparatem decyzyjnym, świadomością oraz wartościami jednostki.

Badamy także nastawienie osoby, czy poświęca się, żeby osiągnąć wynik czy czerpie przyjemność z samego procesu.

Jakie cechy bada test osobowości MOTIVE 8? 

Jakie cechy bada test osobowości MOTIVE 8?

Motywacja mistrzostwa

Motywacja wykazania się

Motywacja dążenia

Motywacja unikania porażek

Motywacja wewnętrzna

Motywacja zewnętrzna

Nastawienie na proces