personality6-test-osobowosci

Test psychologiczny

PERSONALITY 6

Badaj 6 kluczowych cech osobowości kandydatów i pracowników

 Twórz obiektywne portrety psychologiczne, prognozuj skuteczność pracownika, rekrutuj efektywniej i dokonuj pełniejszych ocen pracowniczych

KONCEPCJA HEXACO + POMIAR CZYNNIKA POKORY

Nasz autorski test psychologiczny oparliśmy o koncepcję HEXACO wywodzącą się z idei Big Five. Badanie rozszerzyliśmy o pomiar czynnika pokory. Tym samym uzyskujemy także wynik moralnego aspektu osobowości.

Dlaczego warto?

Rezultaty testu w żaden sposób nie wartościują oraz nie świadczą o problemach natury psychologicznej. Badanie  dostarcza natomiast miarodajnych informacji o predyspozycjach charakterologicznych.

Dla kogo?

Test PERSONALITY 6 to niezwykle przydane narzędzie w pracy psychologa, rekrutera, doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.

Oprócz rysowania psychologicznego portretu kandydatów, nasze narzędzie będzie dostarczało informację na temat prognozowanej skuteczności pracownika

Jakie cechy bada test osobowości PERSONALITY 6? 

Jakie cechy bada test osobowości PERSONALITY 6?

Pokora

Emocjonalność

Ekstrawersja

Ugodowość

Sumienność

Otwartość na doświadczenie

Oceniaj szybciej i jeszcze skuteczniej bez subiektywnych pułapek  

Oceniaj szybciej i jeszcze skuteczniej bez subiektywnych pułapek

Przykład: sprzedawca

Dobry sprzedawca, nie powinien obawiać się nowych wyzwań, za to preferuje pracę z ludźmi. Właśnie dlatego jest pożądane, aby test osobowości wykazał wysoką ekstrawersję oraz wysoką otwartość na doświadczenie.

Przykład: księgowy

Nie jest wskazane, aby dobry księgowy był zbyt ekstrawertyczny i emocjonalny. Pożądane jest natomiast, aby zachowywał spokój i odporność na stres oraz sumiennie wykonywał swoje obowiązki

Dzięki uzyskanym informacjom na temat aspektów ludzkiej osobowości oraz wiedzy i doświadczenia o wymaganych kompetencjach na wybranym stanowisku pracy, skuteczniej ocenisz, czy osoba będzie się dobrze odnajdywać i rozwijać w danym zawodzie!

Wznieś selekcję kandydatów na najwyższy poziom