Shot of a handsome young man looking at his digital tablet in a restaurant

test personality 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Test oparliśmy na koncepcji HEXACO, pochodzącej z koncepcji Big Five, rozszerzonej o pomiar czynnika pokory, dzięki czemu uzyskujemy także wynik moralnego aspektu osobowości. Uzyskane wyniki nie mówią o tym, czy ktoś jest lepszy lub gorszy oraz nie świadczą o problemach natury psychologicznej.

Nasz test bada 6 cech osobowości:

pokora

emocjonalność

ekstrawersja

ugodowość

sumienność

otwartość na doświadczenie

Dzięki uzyskanym informacjom na temat aspektów ludzkiej osobowości oraz wiedzy i doświadczeniu o wymaganych kompetencjach na wybranym stanowisku pracy, możemy ocenić, czy osoba będzie się dobrze odnajdywać i rozwijać w danym zawodzie. Przykładowo sprzedawca, nie powinien bać się nowych wyzwań i uwielbić pracę z ludźmi, więc uzyska w naszym teście wysokie wyniki ekstrawersji i otwartości na doświadczenie, a księgowy, w którego pracy ważne jest zachowanie spokoju i zimnej krwi uzyska wysokie wyniki sumienności i niskie emocjonalności.