International Competence

123,00 

Test kompetencyjny

Opis

Nasze testy pozwalają na ocenę kompetencji kandydatów do pracy za granicą. Stworzone zostały we współpracy z agencjami zatrudnienia oraz pracodawcami zagranicznymi. Narzędzie oparte jest na prawdziwych wydarzeniach, które spotykają pracowników zagranicznych, z dala od domu i bliskich w miejscu pracy i poza nią. Test pozwala na ocenę zachowań w takich sytuacjach jak: rutynowe zadania, możliwości awansu oraz przeniesienia, konflikty w zespołach czy sytuacje kryzysowe. Mierzy niezależne od siebie kompetencje, a także wykazuje mocne i słabe strony. Pozwala także porównać uzyskany poziom kompetencji kandydata do grupy odniesienia, wytypowanej przez pracodawców jako najlepsi pracownicy.

International Competence dzieli się na trzy testy:

-Management 6 – sprawdza czy kandydat do pracy za granicą, który ma kierować innymi pracownikami (brygadzista, team leader) posiada umiejętności w zakresie zarządzania i planowania pracy.

-Personal 9 – weryfikuje umiejętności osobiste kandydatów do pracy za granicą i jak są one powiązane z ich charakterem.

-Social 5 – bada w jaki sposób kandydaci do pracy za granicą funkcjonują w większej grupie osób, jak współpracują w pracy i poza nią.

 

Zakup jednej sztuki testu uprawnia do wyboru dowolnego testu spośród trzech dostępnych w ramach International Competence.

 

Podobne produkty 

Podobne produkty

Logowanie

Odstępy między wierszami tekstu
Zmień kolory tekstu i tła
Dostosuj rozmiar tekstu