Test Personality 6

123,00 

Test osobowości

Opis

PERSONALITY 6 – w pełni automatyczne narzędzie, składa się z 40 pytań. Kandydat wybiera w jakim stopniu zgadza się z każdym z pytań (5 stopniowa skala: 1 – zdecydowanie się nie zgadzam; 2 – raczej się nie zgadzam; 3 – nie mam zdania; 4 – raczej się zgadzam; 5 – zdecydowanie się zgadzam).

Dodatkowy opis: autorski test opierający się na 6-czynnikowej teorii osobowości HEXACO mierzącej: pokorę, emocjonalność, ekstrawersję, ugodowość, sumienność, otwartość na doświadczenie.

Podobne produkty 

Podobne produkty

Logowanie

Odstępy między wierszami tekstu
Zmień kolory tekstu i tła
Dostosuj rozmiar tekstu