INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

INTERNATIONAL COMPETENCE, MANAGEMENT 6

Kandydat 2
F1 P1
Kandydat 2
F1 P1
2022-08-25

Nasze testy pozwalają na ocenę kompetencji kandydatów do pracy za granicą. Stworzone zostały we współpracy z agencjami zatrudnienia oraz pracodawcami zagranicznymi. Narzędzie oparte jest na prawdziwych wydarzeniach, które spotykają pracowników zagranicznych, z dala od domu i bliskich w miejscu pracy i poza nią. Test pozwala na ocenę zachowań w takich sytuacjach jak: rutynowe zadania, możliwości awansu oraz przeniesienia, konflikty w zespołach czy sytuacje kryzysowe. Mierzy niezależne od siebie kompetencje, a także wykazuje mocne i słabe strony. Pozwala także porównać uzyskany poziom kompetencji kandydata do grupy odniesienia, wytypowanej przez pracodawców jako najlepsi pracownicy.

International Competence Management 6 – sprawdza czy kandydat do pracy za granicą, który ma kierować innymi pracownikami (brygadzista, team leader) posiada umiejętności w zakresie zarzadzania i planowania pracy. Badane kompetencje:

1. analityczność
2. delegowanie
3. motywowanie
4. planowanie pracy podwładnych
5. podejmowanie decyzji
6. rozwiązywanie konfliktów

Dzięki naszemu narzędziu dowiesz się jak sprawdzisz się na kierowniczym stanowisku, czy masz odpowiednie predyspozycje do zarządzania zespołem oraz nad jakimi zachowaniami musisz jeszcze popracować, żeby osiągnąć wymarzony awans.

Kandydat 2
F1 P1
Kandydat 2
F1 P1
wiek:
płeć:
wykształcenie
adres e-mail:
52
sr.12f.12345p1.2345k6780m@gmail.com
zawód:
status na rynku pracy:
miejsce zamieszkania:
Analityczność
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie analityczności.
Potrafisz w umiarkowany sposób ustalać długoterminowe plany działania w kwestii zapotrzebowania na pracowników. Na średnim poziomie zauważasz i reagujesz na odziaływanie mogących się pojawić na rynku różnego rodzaju czynników zewnętrznych w postaci zarówno trudności jak i możliwości na dalszy rozwój firmy.
Delegowanie
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie delegowania.
Zazwyczaj potrafisz nie tylko stworzyć efektywny zespół roboczy, ale również w jasny i czytelny sposób przekazać mu zadania, które musi wykonać. Powyższe zadania zazwyczaj starasz się wykonywać mając na uwadze możliwość bieżących zmian, jakie mogą zaistnieć nie tylko w samym zespole, ale także w ogólnej strukturze firmy.
Motywowanie
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie motywowania.
Masz problem z efektywnym motywowaniem pracowników do wykonywania założonych zadań. To powoduje brak widocznego zaangażowania zespołu w wykonywaną pracę.
Masz problem w kwestii odpowiedniego dopasowania sposobu motywacji do konkretnej osoby tak, aby osiągała jak najlepsze wyniki.
Nieznane Ci są różnego rodzaju sposoby motywacji pracowników i może się to przekładać na poziom relacji z pracownikami, a co za tym idzie komplikować osiąganie założonych celów.
Planowanie pracy podwładnych
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie planowania pracy podwładnych.
Próbujesz we właściwy sposób zaplanować i przewidzieć optymalny rozkład obowiązków, aby zespół pracowniczy mógł spełnić założone oczekiwania i cele. Posiadasz umiarkowane predyspozycje do pełnienia roli kierownika, co może się przekładać na efektywność Twoich pracowników.
5. podejmowanie decyzji
Podejmowanie decyzji
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie podejmowania decyzji.
Starasz się w miarę możliwości, z różnym skutkiem, jak najszybciej podejmować decyzje, co niejednokrotnie może mieć kluczowe znaczenie w procesie decyzyjnym.
Średnio radzisz sobie w sytuacjach, gdy trzeba zakomunikować pracownikom niepopularne decyzje. Możesz mieć problem z osiągnięciem satysfakcjonujących wyników w tym zakresie.
Rozwiązywanie konfliktów
Uzyskałeś wyższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie rozwiązywania konfliktów.
Potrafisz w bezstronny i uzasadniony sposób angażować się w rozwiązywanie sytuacji konfliktowej pomiędzy pracownikami, jednocześnie nie narzucając swojego sposobu na podejście do problemu i możliwości jego rozwiązania. Takie podejście z pewnością wpłynie pozytywnie na pracowników i relacje między nimi, a także pozwoli utrzymać na niskim poziomie wszelkiego rodzaju niepożądane zachowania takie jak: spóźnienia, zaniedbywanie obowiązków itd.
This page as PDF