INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

Kandydat
Skuteczna Rekrutacja
Kandydat
Skuteczna Rekrutacja
2021-12-06
managementzolte

Nasze testy pozwalają na ocenę kompetencji kandydatów do pracy za granicą. Stworzone zostały we współpracy z agencjami zatrudnienia oraz pracodawcami zagranicznymi. Narzędzie oparte jest na prawdziwych wydarzeniach, które spotykają pracowników zagranicznych, z dala od domu i bliskich w miejscu pracy i poza nią. Test pozwala na ocenę zachowań w takich sytuacjach jak: rutynowe zadania, możliwości awansu oraz przeniesienia, konflikty w zespołach czy sytuacje kryzysowe. Mierzy niezależne od siebie kompetencje, a także wykazuje mocne i słabe strony. Pozwala także porównać uzyskany poziom kompetencji kandydata do grupy odniesienia, wytypowanej przez pracodawców jako najlepsi pracownicy.

International Competence Management 6 – sprawdza czy kandydat do pracy za granicą, który ma kierować innymi pracownikami (brygadzista, team leader) posiada umiejętności w zakresie zarzadzania i planowania pracy. Badane kompetencje:

1. analityczność
2. delegowanie
3. motywowanie
4. planowanie pracy podwładnych
5. podejmowanie decyzji
6. rozwiązywanie konfliktów

Dzięki naszemu narzędziu dowiesz się jak sprawdzisz się na kierowniczym stanowisku, czy masz odpowiednie predyspozycje do zarządzania zespołem oraz nad jakimi zachowaniami musisz jeszcze popracować, żeby osiągnąć wymarzony awans.

Kandydat
Skuteczna Rekrutacja
Kandydat
Skuteczna Rekrutacja
wiek:
płeć:
wykształcenie
adres e-mail:
29
mężczyzna
wyższe
zawód:
status na rynku pracy:
miejsce zamieszkania:
uczeń/student
miasto do 50 000 mieszkańców
Niepoprawny wynik
Analityczność
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie analityczności.
Potrafisz w umiarkowany sposób ustalać długoterminowe plany działania w kwestii zapotrzebowania na pracowników. Na średnim poziomie zauważasz i reagujesz na odziaływanie mogących się pojawić na rynku różnego rodzaju czynników zewnętrznych w postaci zarówno trudności jak i możliwości na dalszy rozwój firmy.
Delegowanie
Uzyskałeś wyższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie delegowania.
Z łatwością potrafisz nie tylko stworzyć efektywny zespół roboczy, ale również w jasny i czytelny sposób przekazać mu zadania, które musi wykonać. Te wszystkie zadania wykonujesz bez problemu mając na uwadze możliwość bieżących zmian, jakie mogą zaistnieć nie tylko w samym zespole, ale także w ogólnej strukturze firmy.
Motywowanie
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie motywowania.
Z różnym skutkiem radzisz sobie z motywowaniem pracowników do wykonywania założonych zadań. Twoje działania w tym zakresie czasem pozwalają zauważyć zaangażowanie zespołu w wykonywaną pracę.
Próbujesz w odpowiedni sposób dopasować sposób motywacji do konkretnej osoby tak, aby osiągała jak najlepsze wyniki.
Znasz niektóre sposoby motywacji pracowników i starasz się stosować je w zależności od danego przypadku, co może się przekładać na dobre relacje z pracownikami, a co za tym idzie ułatwiać osiąganie założonych celów.
Planowanie pracy podwładnych
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie planowania pracy podwładnych.
Próbujesz we właściwy sposób zaplanować i przewidzieć optymalny rozkład obowiązków, aby zespół pracowniczy mógł spełnić założone oczekiwania i cele. Posiadasz umiarkowane predyspozycje do pełnienia roli kierownika, co może się przekładać na efektywność Twoich pracowników.
5. podejmowanie decyzji
Podejmowanie decyzji
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie podejmowania decyzji.
Posiadasz umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, co niejednokrotnie może mieć kluczowe znaczenie w procesie decyzyjnym. W przypadku nieplanowanych zmian i niespodziewanych problemów umiejętność szybkiego podejmowania decyzji może okazać się decydująca.
Średnio radzisz sobie w sytuacjach, gdy trzeba zakomunikować pracownikom niepopularne decyzje. Możesz mieć problem z osiągnięciem satysfakcjonujących wyników w tym zakresie.
Rozwiązywanie konfliktów
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie rozwiązywania konfliktów.
Próbujesz w bezstronny i uzasadniony sposób, w miarę możliwości angażować się w rozwiązywanie sytuacji konfliktowej pomiędzy pracownikami. Jednocześnie starasz się nie narzucać swojego sposobu na podejście do problemu i możliwości jego rozwiązania. Twoje próby podejścia do problemu mogą w pewnym stopniu wpływać pozytywnie na pracowników i relacje między nimi, a także w umiarkowany sposób przyczynić się do utrzymania na niskim poziomie wszelkiego rodzaju niepożądanych zachowań takich jak: spóźnienia, zaniedbywanie obowiązków itd.
This page as PDF