INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

INTERNATIONAL COMPETENCE, PERSONAL 9

dsadsa
asdsadasd
dsadsa
asdsadasd
2022-07-13

Nasze testy pozwalają na ocenę kompetencji kandydatów do pracy za granicą. Stworzone zostały we współpracy z agencjami zatrudnienia oraz pracodawcami zagranicznymi. Narzędzie oparte jest na prawdziwych wydarzeniach, które spotykają pracowników zagranicznych, z dala od domu i bliskich w miejscu pracy i poza nią. Test pozwala na ocenę zachowań w takich sytuacjach jak: rutynowe zadania, możliwości awansu oraz przeniesienia, konflikty w zespołach czy sytuacje kryzysowe. Mierzy niezależne od siebie kompetencje, a także wykazuje mocne i słabe strony. Pozwala także porównać uzyskany poziom kompetencji kandydata do grupy odniesienia, wytypowanej przez pracodawców jako najlepsi pracownicy.

International Competence Personal 9 – weryfikuje umiejętności osobiste kandydatów do pracy za granicą i jak są one powiązane z ich charakterem. Badane kompetencje:

1. dokładność
2. identyfikacja z firmą
3. motywacja zadaniowa
4. odpowiedzialność
5. organizowanie pracy
6. samodzielność
7. sumienność
8. wytrzymałość
9. zrównoważenie emocjonalne

Dzięki naszemu narzędziu dowiesz się jak Twoje zachowania wpływają na Twoją pracę i jak przez ich pryzmat jesteś postrzegany przez pracodawcę oraz współpracowników. Dowiesz się, nad którymi cechami warto popracować, jeśli chcesz być bardziej doceniany przez pracodawcę.

dsadsa
asdsadasd
dsadsa
asdsadasd
wiek:
płeć:
wykształcenie
adres e-mail:
-5755
mężczyzna
średnie
mxz55760@zcrcd.com
zawód:
status na rynku pracy:
miejsce zamieszkania:
uczeń/student
miasto do 50 000 mieszkańców
Dokładność
Uzyskałeś wyższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie dokładności.
Potrafisz w jasny i precyzyjny sposób wykonać powierzone zadania co sprawia, że możesz pochwalić się zaufaniem w środowisku pracowniczym. Jesteś znany z rzetelności i nie masz problemu z wykonaniem nawet skomplikowanych i złożonych zadań. Fakt, że jesteś godną polecenia osobą wpływa pozytywnie na Twoje relacje w pracy i pozwala mieć nadzieję na możliwość uczestniczenia w ważnych i kluczowych projektach w firmie.
Identyfikacja z firmą
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie identyfikacji z firmą.
W umiarkowany sposób wykazujesz się gotowością do poświęceń dla interesu firmy, jeżeli zajdzie taka konieczność.
Zdajesz sobie sprawę, że nie zawsze wszystko przebiega tak jak byśmy chcieli i z tego powodu nie zawsze identyfikujesz się z firmą, jej nadrzędną misją i kulturą, według której działa na rynku.
Kwestia własnego rozwoju w ramach organizacji raczej nie jest dla Ciebie kwestią priorytetowa. Czasem dbasz o ten aspekt, ale nie przywiązujesz do tego zbyt wielkiej wagi.
Czasem próbujesz odpowiednio propagować misję i kulturę działania firmy wśród jej pracowników i w umiarkowany sposób popierasz działania w tym zakresie.
Motywacja zadaniowa
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie motywacji zadaniowej.
Próbujesz zmobilizować się i zrealizować zgodnie z planem założone wcześniej cele.
Jeżeli podczas realizacji zaplanowanego zadania pojawią się jakieś problemy, to w umiarkowany sposób jesteś w stanie sobie z nimi poradzić. Jesteś osobą, której motywacja do działania bywa na różnym poziomie. Może to mieć wpływ na sprawne działanie zgodnie z polityką firmy i osiągnięcie zamierzonych przez firmę celów. Średni poziom motywacji oddziałuje na innych pracowników i sprawia, że utrudnione może być osiąganie sukcesów firmy.
Odpowiedzialność
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie odpowiedzialności.
Zazwyczaj starasz się przyznawać do popełnionych błędów, ale czujesz, że jest w tym zakresie jeszcze kilka kwestii, nad którymi możesz popracować.
W umiarkowany sposób podchodzisz do kwestii konsekwencji w przypadku błędnie podjętych decyzji, co sprawia, że nie zawsze możesz być pracownikiem, któremu można bez obaw powierzyć odpowiedzialne zadania w firmie.
Niezbyt istotną dla Ciebie kwestią jest utrzymanie rodziny, co sprawia, że raczej nie jesteś w stanie, w określonych sytuacjach, poświęcić się dla zapewnienia wspólnego dobra.
Jesteś osobą, która czasem stara się dbać o swoje zdrowie.
W sytuacji niepewności lub niejasnych zadań zazwyczaj próbujesz sam rozwikłać sprawę, zamiast upewnić się u przełożonego jakie kroki powinieneś podjąć w celu rozwiązania problemu. Powyższa cecha sprawia, że w określonych sytuacjach możesz nie być uznawany za godną polecenia osobę. Istnieje dużo kwestii do poprawy w tym zakresie, aby Twój wizerunek odpowiedzialnego pracownika był na właściwym i oczekiwanym poziomie.
Organizowanie pracy
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie organizowania pracy.
Jesteś osobą, która stara się z różnym skutkiem organizować swoją pracę. Chciałbyś nie pozostawiać realizacji swoich zadań przypadkowi, ale nie zawsze potrafisz trafnie ocenić ilość potrzebnego czasu, aby doprowadzić zadanie do końca. Twoim znakiem rozpoznawczym nie jest niestety efektywne przestrzeganie dyscypliny czasowej. Z tego powodu czasem współpracownicy mogą obawiać się powierzać Ci odpowiedzialne zadania.
Samodzielność
Uzyskałeś wyższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie samodzielności.
Starasz się z różnym skutkiem samodzielnie radzić sobie z obowiązkami zawodowymi. Korzystasz przy tym z własnego doświadczenia i wiedzy, jaką dotychczas uzyskałeś, aczkolwiek nie zawsze jesteś pewny kolejnych podejmowanych kroków. Fakt ten sprawia, że podczas realizacji danego projektu Twoje doświadczenie może nie być gwarantem końcowego sukcesu firmy.
Sumienność
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie sumienności.
W umiarkowany sposób potrafisz realizować powierzone Ci obowiązki bez konieczności bycia pod ciągłym nadzorem.
Ciężko Ci zgodnie z oczekiwaniami realizować wszelkie polecenia i prośby skierowane do Ciebie przez przełożonego, co sprawia, że jako pracownik jesteś osobą, której firma raczej nie powierzy realizacji bardziej odpowiedzialnych projektów.
Zadania, jakie wykonujesz, z mniejszym lub większym efektem końcowym starasz się wykonywać zgodnie z przyjętymi w firmie procedurami i regułami.
Wytrzymałość
Uzyskałeś wyższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie wytrzymałości.
Nawet w przypadku pracy, która może być dla Ciebie jednostajna i powtarzalna z umiarkowanym skutkiem próbujesz utrzymywać równe tempo, wykonując powierzone obowiązki zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Brak dużej wytrzymałości na warunki jednostajne może być dla Ciebie decydujący w pracy w warunkach produkcyjnych.
Możesz mieć trudności w warunkach ciężkiej pracy fizycznej. Próbujesz zarządzać swoimi siłami tak, aby jak najefektywniej wykorzystać je do ukończenia założonych celów z różnym skutkiem. Ta cecha sprawia, że możesz mieć problemy w pracy o charakterze jednostajnym i tam gdzie konieczna jest siła fizyczna.
Zrównoważenie emocjonalne
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie zrównoważenia emocjonalnego.
W umiarkowany sposób potrafisz panować nad uczuciami i emocjami zarówno w środowisku pracowniczym jak i poza nim.
W sytuacji gdy jesteś poddany działaniu stresu, możesz mieć problemy z efektywną pracą.
Niezwykle ważna cecha, do której starasz się dążyć, a która sprawia Ci problemy jest niewykorzystywanie swoje przewagi w kontaktach z innymi np.: w postaci zajmowanej pozycji w firmie. Cecha ta sprawia, że jako pracownik możesz być lubiany, ale z pewnością istnieje duże pole do poprawy w tym zakresie.
This page as PDF