interpretacja wyników testu

PERSONALITY 6

Sebastian
Kandydat!
Sebastian
Kandydat!
2022-12-12

Test oparliśmy na koncepcji HEXACO, pochodzącej z koncepcji Big Five, rozszerzonej o pomiar czynnika pokory, dzięki czemu uzyskujemy także wynik moralnego aspektu osobowości. Uzyskane wyniki nie mówią o tym, czy ktoś jest lepszy lub gorszy oraz nie świadczą o problemach natury psychologicznej.

Nasz test bada 6 cech osobowości:


  1. pokora
  2. emocjonalność
  3. ekstrawersja
  4. ugodowość
  5. sumienność
  6. otwartość na doświadczenie

 

Dzięki uzyskanym informacjom na temat aspektów ludzkiej osobowości oraz wiedzy i doświadczeniu o wymaganych kompetencjach na wybranym stanowisku pracy, możemy ocenić, czy osoba będzie się dobrze odnajdywać i rozwijać w danym zawodzie. Przykładowo sprzedawca, nie powinien bać się nowych wyzwań i uwielbić pracę z ludźmi, więc uzyska w naszym teście wysokie wyniki ekstrawersji i otwartości na doświadczenie, a księgowy, w którego pracy ważne jest zachowanie spokoju i zimnej krwi uzyska wysokie wyniki sumienności i niskie emocjonalności.

Sebastian
Kandydat!
Sebastian
Kandydat!
wiek:
płeć:
wykształcenie:
adres e-mail:
35
mężczyzna
podstawowe
sebastian@gelt.com.pl
zawód:
status na rynku pracy:
miejsce zamieszkania:
Bulbulatoryzator
pracujacy
wieś
Pokora
Potrafisz przeciwstawiać się przełożonym, ale tylko w wypadku, w którym czujesz, że jest to z dużą pewnością uzasadnione. Zdarza Ci się protestować w sytuacjach, w których trzeba wykonać zadania niezgodne z Twoją moralnością. Czasami też dążysz do zemsty w odwecie za krzywdę. Krytyka jest dla Ciebie przykra, lecz potrafisz wyciągać z niej wnioski. Sam potrafisz obiektywnie ocenić pracę innych i przekazywać informację w wyważonych słowach. W negocjacjach finansowych potrafisz przedstawić swoje warunki, ale często godzisz się na ustępstwa.
Emocjonalność
Charakteryzuje Cię przeciętny poziom lęku i strachu. Starasz się nie podejmować niepotrzebnie ryzykownych działań, chyba że jest to uzasadnione możliwością dużego zysku. Raczej nie decydujesz się na odejście z pracy pod wpływem nieprzyjemnej sytuacji, ale nawarstwienie się takich wydarzeń może Cię do tego skłonić. Czasem masz potrzebę podzielenia się z kimś swoimi problemami. Starasz się rozwiązywać problemy, ale niejednokrotnie zdarza Ci się unikać myśli o konfrontacji z trudnościami. Jeżeli zdrowy rozsądek wygrywa z pojawiającymi się lękami, to nic nie stoi na przeszkodzie byś sięgał po najwyższe cele.
Ekstrawertyczność
Cechuje Cię przeciętna ilość kontaktów społecznych. Miewasz okresy, w których wolisz przebywać sam, ale zdarza się, że odczuwasz silną potrzebę towarzystwa. W pracy wykazujesz się średnią energetycznością. Zdarza Ci się być pesymistą, ale zwykle uzależniasz swoje emocje od rzeczywistych przewidywań co do danej kwestii. Rozmowa nie stanowi dla Ciebie problemu, potrafisz wykonywać prace wymagające dużej aktywności społecznej. Osoby o takich wynikach mogą preferować mieszany styl – wymagający aktywności, ale dający także momenty bierności. Powinni radzić sobie zarówno w pracach wymagających dużej samodzielności, jak i współpracy zespołowej.
Ugodowość
Jesteś prawdziwym nonkonformistą. Masz skłonność do „stawiania na swoim”. Zawsze starasz się narzucić innym swój sposób działania. Trudno jest dostosować Ci się do wizji innych osób. Potrafisz długo chować urazę, z trudnością przychodzi Ci przebaczanie innym. Zdarza Ci się zachowywać nieuprzejmie, nie przykładasz też dużej wagi do kwestii manier. Dużą trudność sprawia Ci czekanie, oburzasz się kiedy ktoś się spóźnia. Ciężko jest godzić Ci się na rozwiązanie kompromisowe, nie akceptujesz też sytuacji, które z jakichś powodów są dla Ciebie kłopotliwe. Osoby o takich wynikach mogą często popadać w konflikty interpersonalne.
Sumienność
Organizacja jest nudna, wolisz dać się ponieść chwili. Często zapominasz o spotkaniach, albo popełniasz błędy w swoich harmonogramach zadań. Z trudnością przychodzi Ci organizowanie jakiegoś wydarzenia i zgranie kilku elementów ze sobą. Zadania wolisz wykonywać szybko niż dokładnie. Starasz się unikać niepotrzebnej pracy. Działasz pod wpływem impulsu, decyzje podejmujesz na podstawie intuicji. Często jesteś mało usatysfakcjonowany z wykonywanej pracy. Może nie zawsze sprawdzasz się w zadaniach wymagających systematyczności, ale jesteś niezastąpiony w chwilach wymagających szybkich decyzji i kreatywności.
Otwartość na doświadczenia
Zawsze starasz się znaleźć balans pomiędzy nowymi metodami, a tymi sprawdzonymi. Jesteś w stanie dostosowywać się do nowych sytuacji. Potrafisz wymyślać nowe rozwiązania i w sposób kreatywny rozwiązywać problemy. Wykazujesz zainteresowanie sztuką i zwracasz uwagę na estetykę swojego otoczenia. Zdarzają Ci się głębsze przemyślenia dotyczące abstrakcyjnych tematów. Lubisz otrzymać konkretne zadanie, ale pracujesz lepiej, kiedy masz świadomość jaki jest jego cel w szerszym kontekście.
This page as PDF