interpretacja wyników testu

PERSONALITY 6

Piotr
Boguta
Piotr
Boguta
2022-08-18

Test oparliśmy na koncepcji HEXACO, pochodzącej z koncepcji Big Five, rozszerzonej o pomiar czynnika pokory, dzięki czemu uzyskujemy także wynik moralnego aspektu osobowości. Uzyskane wyniki nie mówią o tym, czy ktoś jest lepszy lub gorszy oraz nie świadczą o problemach natury psychologicznej.

Nasz test bada 6 cech osobowości:


  1. pokora
  2. emocjonalność
  3. ekstrawersja
  4. ugodowość
  5. sumienność
  6. otwartość na doświadczenie

 

Dzięki uzyskanym informacjom na temat aspektów ludzkiej osobowości oraz wiedzy i doświadczeniu o wymaganych kompetencjach na wybranym stanowisku pracy, możemy ocenić, czy osoba będzie się dobrze odnajdywać i rozwijać w danym zawodzie. Przykładowo sprzedawca, nie powinien bać się nowych wyzwań i uwielbić pracę z ludźmi, więc uzyska w naszym teście wysokie wyniki ekstrawersji i otwartości na doświadczenie, a księgowy, w którego pracy ważne jest zachowanie spokoju i zimnej krwi uzyska wysokie wyniki sumienności i niskie emocjonalności.

Piotr
Boguta
Piotr
Boguta
wiek:
płeć:
wykształcenie:
adres e-mail:
46
mężczyzna
wyższe
zawód:
status na rynku pracy:
miejsce zamieszkania:
bezrobotny
miasto od 100 000 do 500 000 mieszkańców
Pokora
Potrafisz przeciwstawiać się przełożonym, ale tylko w wypadku, w którym czujesz, że jest to z dużą pewnością uzasadnione. Zdarza Ci się protestować w sytuacjach, w których trzeba wykonać zadania niezgodne z Twoją moralnością. Czasami też dążysz do zemsty w odwecie za krzywdę. Krytyka jest dla Ciebie przykra, lecz potrafisz wyciągać z niej wnioski. Sam potrafisz obiektywnie ocenić pracę innych i przekazywać informację w wyważonych słowach. W negocjacjach finansowych potrafisz przedstawić swoje warunki, ale często godzisz się na ustępstwa.
Emocjonalność
Charakteryzuje Cię przeciętny poziom lęku i strachu. Starasz się nie podejmować niepotrzebnie ryzykownych działań, chyba że jest to uzasadnione możliwością dużego zysku. Raczej nie decydujesz się na odejście z pracy pod wpływem nieprzyjemnej sytuacji, ale nawarstwienie się takich wydarzeń może Cię do tego skłonić. Czasem masz potrzebę podzielenia się z kimś swoimi problemami. Starasz się rozwiązywać problemy, ale niejednokrotnie zdarza Ci się unikać myśli o konfrontacji z trudnościami. Jeżeli zdrowy rozsądek wygrywa z pojawiającymi się lękami, to nic nie stoi na przeszkodzie byś sięgał po najwyższe cele.
Ekstrawertyczność
Cechuje Cię przeciętna ilość kontaktów społecznych. Miewasz okresy, w których wolisz przebywać sam, ale zdarza się, że odczuwasz silną potrzebę towarzystwa. W pracy wykazujesz się średnią energetycznością. Zdarza Ci się być pesymistą, ale zwykle uzależniasz swoje emocje od rzeczywistych przewidywań co do danej kwestii. Rozmowa nie stanowi dla Ciebie problemu, potrafisz wykonywać prace wymagające dużej aktywności społecznej. Osoby o takich wynikach mogą preferować mieszany styl – wymagający aktywności, ale dający także momenty bierności. Powinni radzić sobie zarówno w pracach wymagających dużej samodzielności, jak i współpracy zespołowej.
Ugodowość
Masz skłonność do „stawiania na swoim”, ale tylko, kiedy masz pewność swoich racji. Potrafisz dostosować się do wizji innych osób, ale starasz się zawsze dodać coś od siebie. Kiedy czujesz się urażony, po jakimś czasie starasz się wyjaśnić sytuację. Choć nie jest do dla Ciebie łatwe, potrafisz przebaczać. Starasz się zachowywać kulturalnie i grzecznie, choć czasem zdarza Ci się popełnić faux pax. Denerwują Cię duże spóźnienia. W sytuacji impasu potrafisz ostatecznie zgodzić się na rozwiązanie kompromisowe. Jesteś w stanie znosić przez jakiś czas sytuacje trudne. Osobom o takich wynikach zdarza się wchodzić w konflikty interpersonalne, ale raczej dążą do ich rozwiązania.
Sumienność
Zachowujesz dobry poziom organizacji. Zdarzają Ci się pojedyncze błędy i spóźnienia, ale potrafisz trzymać się harmonogramu zadań. Potrafisz organizować wydarzenia wymagające koordynacji kilku elementów. Zdarza Ci się podejmować decyzje pod wpływem impulsu, ale zwykle poświęcasz chwilę na ich przemyślenie. Starasz się wypośrodkować szybkość wykonywania zadań z ich jakością. Pracownicy o takich wynikach zwykle utrzymują wystarczające zadowolenie z pracy. Czasem zdarzają im się negatywne zachowania w pracy. Jesteś wszechstronny – potrafisz odnaleźć się zarówno w zadaniach wymagających systematyczności, ale jeżeli trzeba nie masz problemów z improwizacją.
Otwartość na doświadczenia
Eksperyment to Twoje drugie imię. Doskonale czujesz się w sytuacjach nowych, wymagających dostosowania się. Lubisz wymyślać nowe metody i rozwiązywać problemy w sposób kreatywny. Sztuka stanowi ważny element Twojego życia. Możesz wykazywać pogłębione zainteresowanie jedną z dziedzin artystycznych np. muzyką, filmem lub malarstwem. Poświęcasz wiele uwagi estetyce otaczającego Cię środowiska. Często zdarzają Ci się głębokie rozmyślania dotyczące abstrakcyjnych tematów. Lubisz wiedzieć jaki jest szerszy kontekst Twoich zadań, pracujesz wtedy skuteczniej i potrafisz dostosować swoje działania dla jak najlepszego efektu.
This page as PDF