INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

Kandydat
Skuteczna Rekrutacja
Kandydat
Skuteczna Rekrutacja
2021-12-06
socialzolte

Nasze testy pozwalają na ocenę kompetencji kandydatów do pracy za granicą. Stworzone zostały we współpracy z agencjami zatrudnienia oraz pracodawcami zagranicznymi. Narzędzie oparte jest na prawdziwych wydarzeniach, które spotykają pracowników zagranicznych, z dala od domu i bliskich w miejscu pracy i poza nią. Test pozwala na ocenę zachowań w takich sytuacjach jak: rutynowe zadania, możliwości awansu oraz przeniesienia, konflikty w zespołach czy sytuacje kryzysowe. Mierzy niezależne od siebie kompetencje, a także wykazuje mocne i słabe strony. Pozwala także porównać uzyskany poziom kompetencji kandydata do grupy odniesienia, wytypowanej przez pracodawców jako najlepsi pracownicy.

International Competence Social 5 – bada w jaki sposób kandydaci do pracy za granicą funkcjonują w większej grupie osób, jak współpracują w pracy i poza nią. Badane kompetencje:

1. komunikatywność
2. kultura osobista
3. otwartość i elastyczność działania
4. proaktywność
5. współpraca

Dzięki naszemu narzędziu dowiesz się jak odnajdziesz się w grupie pracowniczej, zarówno w miejscu pracy, ale także miejscu zakwaterowania. Dowiesz się jak Twoje zachowania mogą wpływać na Twoje relacje z innymi oraz za które cechy Twój pracodawca będzie Cię wysoko cenił.

Kandydat
Skuteczna Rekrutacja
Kandydat
Skuteczna Rekrutacja
wiek:
płeć:
wykształcenie
adres e-mail:
29
mężczyzna
wyższe
zawód:
status na rynku pracy:
miejsce zamieszkania:
uczeń/student
miasto do 50 000 mieszkańców
Niepoprawny wynik
Komunikatywność
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie kominikatywności.
Uzyskany wynik oznacza, że nie najlepiej radzisz sobie w nawiązywaniu pozytywnych relacji z innymi. Ciężko Ci odpowiednio ich wspierać oraz rozładowywać trudną atmosferę i w odpowiednim momencie wykonać gest, który może odwrócić skomplikowaną sytuację.
Nie potrafisz niestety słuchać innych tak jak byś chciał, dając im poczucie zainteresowania i zrozumienia dla ich problemów, ale również zwykłych radości.
Kultura osobista
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie kultury osobistej.
Ważną kwestią jest dbałości o higienę, a Twojego stroju w pracy raczej nie można nazwać schludnym i dostosowanym do okazji i wymagań na zajmowanym przez Ciebie stanowisku. Swoją postawą nie dajesz przykładu innym pracownikom.
Jesteś uważany za osobę, która z różnym efektem końcowym utrzymuje nienaganny porządek w zajmowanych pomieszczeniach. Nieraz zdarzało Ci się nerwowo szukać jakieś ważnej rzeczy w zakamarkach swojego biurka.
Otwartość i elastyczność działania
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie otwartości i elastyczności działania.
Wyniki pokazują, że w sytuacji, gdy istnieje konieczność otwartości na zmiany i nowe doświadczenia pojawiają się u Ciebie wyraźne problemy.
W środowisku pracowniczym nie udaje Ci się szanować zdania innych oraz ze zrozumieniem podchodzić do pracowników o odmiennym stylu bycia.
Z różnym skutkiem próbujesz dostosować się do zmiennych warunków pracy, a także z dobrym skutkiem odnajdywać się w różnych dynamicznych sytuacjach. Musisz popracować nad otwartością względem innych, co ułatwi Ci osiąganie sukcesów w środowisku pracowniczym.
Proaktywność
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie proaktywności.
Nie udaje Ci się sprawnie przekazywać informacji o istniejących problemach uniemożliwiających realizację podjętych wcześniej zobowiązań. Mogą to być zdarzenia losowe lub po prostu nagłe, niespodziewane sytuacje. Nie czujesz się dobrze w sytuacjach zagrażających realizacji projektu, co ma wpływ na poradzenie sobie z problemem.
Jesteś osobą, która czasem podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań. Posiadanie pracownika o takiej charakterystyce może czasem powodować problem w momencie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
Współpraca
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie współpracy.
Próbujesz z różnym skutkiem przedłożyć dobro zespołu ponad swoje własne. Musisz jeszcze popracować nad tym aspektem, aby być uznawanym za cennego członka zespołu.
Nie próbujesz dzielić się zdobytą podczas lat pracy wiedzą, ale również niechętnie przekazujesz w efektywny sposób swoje umiejętności, jakie wykorzystujesz z powodzeniem dla dobra firmy. Z powyższych powodów Twój pracodawca może nie uznać Cię za cennego pracownika.
This page as PDF