INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

INTERNATIONAL COMPETENCE, SOCIAL 5

Kandydat 3
F1 p3
Kandydat 3
F1 p3
2022-07-22

Nasze testy pozwalają na ocenę kompetencji kandydatów do pracy za granicą. Stworzone zostały we współpracy z agencjami zatrudnienia oraz pracodawcami zagranicznymi. Narzędzie oparte jest na prawdziwych wydarzeniach, które spotykają pracowników zagranicznych, z dala od domu i bliskich w miejscu pracy i poza nią. Test pozwala na ocenę zachowań w takich sytuacjach jak: rutynowe zadania, możliwości awansu oraz przeniesienia, konflikty w zespołach czy sytuacje kryzysowe. Mierzy niezależne od siebie kompetencje, a także wykazuje mocne i słabe strony. Pozwala także porównać uzyskany poziom kompetencji kandydata do grupy odniesienia, wytypowanej przez pracodawców jako najlepsi pracownicy.
International Competence Social 5 – bada w jaki sposób kandydaci do pracy za granicą funkcjonują w większej grupie osób, jak współpracują w pracy i poza nią. Badane kompetencje:

1. komunikatywność
2. kultura osobista
3. otwartość i elastyczność działania
4. proaktywność
5. współpraca

Dzięki naszemu narzędziu dowiesz się jak odnajdziesz się w grupie pracowniczej, zarówno w miejscu pracy, ale także miejscu zakwaterowania. Dowiesz się jak Twoje zachowania mogą wpływać na Twoje relacje z innymi oraz za które cechy Twój pracodawca będzie Cię wysoko cenił.

Kandydat 3
F1 p3
Kandydat 3
F1 p3
wiek:
płeć:
wykształcenie
adres e-mail:
24
kobieta
podstawowe
sr.12f12.345p12.345k6780m@gmail.com
zawód:
status na rynku pracy:
miejsce zamieszkania:
uczeń/student
miasto do 50 000 mieszkańców
Komunikatywność
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie kominikatywności.
Uzyskany wynik oznacza, że nie najlepiej radzisz sobie w nawiązywaniu pozytywnych relacji z innymi. Ciężko Ci odpowiednio ich wspierać oraz rozładowywać trudną atmosferę i w odpowiednim momencie wykonać gest, który może odwrócić skomplikowaną sytuację.
Z umiarkowanym skutkiem starasz się słuchać innych, dając im poczucie zainteresowania i zrozumienia dla ich problemów, ale również i zwykłych radości.
Kultura osobista
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie kultury osobistej.
Ważną kwestią jest dbałości o higienę, a Twój strój w pracy nie zawsze można nazwać schludnym i dostosowanym do okazji i wymagań na zajmowanym przez Ciebie stanowisku. Swoją postawą nie zawsze dajesz przykład innym pracownikom.
Jesteś uważany za osobę, która z różnym efektem końcowym utrzymuje nienaganny porządek w zajmowanych pomieszczeniach. Nieraz zdarzało Ci się nerwowo szukać jakieś ważnej rzeczy w zakamarkach swojego biurka.
Otwartość i elastyczność działania
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie otwartości i elastyczności działania.
Możesz mieć problem w sytuacji, gdy istnieje konieczność wykazania się otwartością na zmiany i nowe doświadczenia.
W środowisku pracowniczym w umiarkowanym stopniu udaje Ci się szanować zdania innych oraz ze zrozumieniem podchodzić do pracowników o odmiennym stylu bycia.
Ciężko Ci dostosować się do zmiennych warunków pracy, a także odnajdywać się z dobrym skutkiem w różnych dynamicznych sytuacjach. Musisz popracować nad otwartością względem innych, co ułatwi Ci osiąganie sukcesów w środowisku pracowniczym.
Proaktywność
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie proaktywności.
Z różnym skutkiem starasz się przekazać informację o istniejących problemach uniemożliwiających realizację podjętych wcześniej zobowiązań. Mogą być to zdarzenia losowe lub po prostu nagłe, niespodziewane sytuacje. W umiarkowany sposób radzisz sobie w sytuacjach zagrażających realizacji projektu, co może mieć wpływ na poradzenie sobie z problemem.
Jesteś osobą, która czasem podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań. Posiadanie pracownika o takiej charakterystyce może czasem powodować problem w momencie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
Współpraca
Uzyskałeś niższy wynik niż grupa porównawcza w zakresie współpracy.
Próbujesz z różnym skutkiem przedłożyć dobro zespołu ponad swoje własne. Musisz jeszcze popracować nad tym aspektem, aby być uznawanym za cennego członka zespołu.
Nie próbujesz dzielić się zdobytą podczas lat pracy wiedzą, ale również niechętnie przekazujesz w efektywny sposób swoje umiejętności, jakie wykorzystujesz z powodzeniem dla dobra firmy. Z powyższych powodów Twój pracodawca może nie uznać Cię za cennego pracownika.
This page as PDF